Vi på Apparatgruppen är vana att hjälpa er med att lösa problem. Det kan vara allt från svetsning av rostfritt stål till att sätta upp måttanpassade hyllor och skåp.

Samlade erfarenheter på över 85 år och ett nära samarbete med kunden ger oss en mycket bra grund att stå på innan vi påbörjar ett projekt.

Vi har flera olika bakgrunder inom företaget och ser på den slutliga produkten ur olika synvinklar. Resultatet blir då en lösning som både är praktiskt, billig och funktionell.